Allmänna bokningsvillkor

ÅRE HAR ETT HÄRLIGT UTELIV

ÄR SYFTET MED DIN RESA ATT FESTA BÖR DU LÄSA HÄR:

På förekommen anledning har vi skärpt våra regler. I Åre Travels boende är störande fest/ efterfest strikt förbjudet och överträdelse debiteras enligt särskild taxa. 

LÄS MER HÄR

UTHYRAREN ÄR SKYLDIG ATT

 • Gästen får en skriftlig bekräftelse på sin bokning/ avbokning och andra nödvändiga handlingar.
 • Information lämnas om hur betalning ska ske, ge information om nyckel eller koder innan ankomst och att gästen i övrigt informeras om andra frågor av betydelse.
 • Arrangemanget stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen.

GÄSTEN KONTROLLERA UPPGIFTER

 • Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen, att e-mail och telefonnummer stämmer, och att se till att ankomst och avresedatum är riktiga

BETALNING

 • Gästens betalning för arrangemanget skall vara uthyraren tillhanda någon gång efter bokning, dock senast 14 dagar innan ankomst eller på det datum som anges i bekräftelsen/ på fakturan.
 • Arrangemanget skall alltid vara slutbetalt innan det påbörjas om inget annat är överenskommet.
 • Önskar ni betala med kort, skall registrering av era kortuppgifter ske vid bokning via kanal, vår hemsida på www.aretravel.se. Det går också bra att ringa och uppge kortnummer på telefon +4664788488. Om vi inte får in era kortuppgifter, skickas en faktura till er.
 • Hela hyresbeloppet skall vara betalt före ankomst. Ert kort debiteras någon gång efter bokningstillfället med hela hyresbeloppet. Vid betalning mot faktura framgår förfallodatum.

BOKNING/ AVBOKNING NÄR BOKNING GJORTS VIA KANAL

 • Vid bokning via kanal (ex. Booking.com, Hotels, Airbnb etc), skickar de och vi ut en bokningsbekräftelse via mail.
 • Bokningsvillkoren beroende på vilken kanal gästern bokar med, och vilken prisplan som har valts, kontrollera vad som gäller i kanalens bekräftelse.
 • En avbokning skall göras via bokningskanalen och de skall bekräfta en avbokning skriftligen.
 • Villkoren som kanalen satt upp är de gällande, och kan inte omförhandlas med Åre Travel. Vid frågor, kontakta bokningskanalen.

BOKNING/ AVBOKNING NÄR BOKNING GJORTS VIA HEMSIDA ELLER RECEPTIONIST

 • Vid bokning skickar vi ut en bokningsbekräftelse via mail. Efter mottagen bokningsbekräftelse har ni 24 timmars ångerrätt. Efter 24 timmar är bokningen bindande.
 • Avbokning av boendet skall ske till oss skriftligen, och avbokningen skall bekräftas av Åre Travel skriftligen. I annat fall är bokningen giltlig.
 • Vid avbokning inom 24 timmar från mottagandet av bokningsbekräftelse debiteras 0% av hyresbeloppet.
 • Vid avbokning av boendet senare än 14 dagar före ankomstdatum uttas en avgift motsvarande 100% av hyresbeloppet.

ÅLDERSBESTÄMMELSER

 • För att boka måste gästen vara 18 år. Minst två personer (inklusive gästen) ska vara fyllda 18 år för att bo i boendet. Legitimering kan ske vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet.
 • Om gästen vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen kan de bli nekade tillträde utan återbetalning.
 • Avvikande åldersbestämmelser kan godtas med särskilda regler, och skall alltid godkännas i förväg – kontakta booking@aretravel.se.

RE-ALLOKERING

 • Om något händer i bokad lägenhet innan eller under er vistelse som gör att det inte går att nyttja boendet, har Åre Travel rätt att reallokera till ett annat boende, och vi försöker att erbjuda ett så likvärdigt boende som det är möjligt.

GÄSTENS HEMFÖRSÄKRING

 • Gästen skall ha en gällande hemförsäkring inkl. ansvarsförsäkring som hjälper dig ifall du råkar skada hyrd egendom och tvingas betala skadestånd eller liknande.
 • Gästen ansvarar för skada på interiör, lägeneht och byggnad om skadan vållas av gästen.

VAD HÄNDER VID EVENTUELL TVIST

 • Gästen bör i första hand vända sig till Uthyraren med eventuella klagomål. Om gästen och uthyraren inte kommer överens i en förhandling kan de vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.

KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER M.M

 • Båda parter har rätt att frånträda avtalet om arrangemanget inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda, eller andra liknande större händelser, som ingen av parterna kunnat förutse eller påverka.

ÖVRIGT

 • Aktuell in- och utcheckningsinformation anges på bekräftelsen.
 • Om vår personal inte kan komma in i ert boende på avtalad tid för utcheck direktdebiteras ni med 500 kr per timme per personal som får vänta.
 • I logipriset ingår/ ingår inte städning, sänglinne, handdukar. Detta är obligatoriskt och kan hyras in av oss booking@aretravel.se

ORDNINGSREGLER

 • Gästen bor i en privatägd bostadsrätt och måste därmed följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för resa, boende och i övrigt samt även följa de allmänna bestämmelserna/reglerna i SLAOS Lilla gröna/ Lilla gula

HÄNSYN

 • Mellan kl. 22:00 och kl. 07:00 skall gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot grannar.

STÖRANDE FEST/ EFTERFEST ÄR STRIKT FÖRBJUDET

 • Gäst som är i Åre för att ha party bör läsa viktig information här

SKADOR

 • Gästen är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om gästen, eller annan som bereds tillträde till boendet, varit vårdslös. Normalt slitage debiteras inte.

DEPOSITION

 • Under vissa särskilt utsatta veckor äger Åre Travel rätt att ta ut en deposition om 10 000 kr, som återfås helt eller delvis, efter godkänd inspektion av boendet såvida det är prickfritt. Åre Travel kontaktar er i förväg om ni bokar under en period som omfattas av depositionskrav.

RÖKNING OCH HUSDJUR FÖRBJUDET

 • Överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad från 6 000 kr.
 • Gästen får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål). Ej heller låta fler personer övernatta i det än dem som angivits eller på tomten ställa upp tält, husvagn, karbad, grill, musikanläggningar etc.
 • Gästen måste städa ordentligt före avresan, följ städinstruktionerna. Om detta inte iakttas kommer uthyraren att debitera en avgift beroende på boendets storlek, minst från 1 600 SEK
 • Är gästen osäker på om städningen är tillräckligt bra utförd kan denne begära en gemensam genomgång som skall beställas senast vid ankomst på booking@aretravel.se
 • Samtliga nycklar till boendet skall lämnas vid avresa, i annat fall debiteras en avgift från 2 000 SEK för låsbyte.
 • Boendet skall låsas vid avfärd och alla lampor skall släckas.

AVYTTRING VID ÖVERTRÄDELSE

 • Uthyraren har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller dess område eller om boendet används till ej avsett ändamål.
 • I de fall då avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet.
 • Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar uthyraren gästen en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst 5 000 SEK.
 • Uthyraren förbehåller sig rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet och avlägsna gästens tillhörigheter.
 • Uthyraren ansvarar inte för kvarglömda saker.

SOPOR

 • Inga sopor får ligga utanför boendet.Sopor skall slängas i sopkärl enligt anvisningar i soprum med sortering av kartonger (slås isär), plast, glas och metall. Hushållssopor skall slängas i avsett kärl.

ÖVRIGT

 • Aktuell in- och utcheckningsinformation anges på bekräftelsen.