Allmänna bokningsvillkor

ÅRE HAR ETT HÄRLIGT UTELIV

ÄR SYFTET MED DIN RESA ATT FESTA BÖR DU LÄSA HÄR:

På förekommen anledning har vi skärpt våra regler. I Åre Travels boende är störande fest/ efterfest strikt förbjudet och överträdelse debiteras enligt särskild taxa. 

LÄS MER HÄR

Allmänna Bokningsvillkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Uthyraren och Gäst som själv eller genom annan träffar avtal med Uthyraren enligt vad som angetts i bekräftelsen.

UTHYRARENS ANSVAR
Uthyraren skall se till att Gäst får skriftlig bekräftelse på bokning/ avbokning och andra nödvändiga handlingar, ge betalningskvittens och information om nyckel eller koder innan ankomst etc. Uthyraren ansvarar för att arrangemanget stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen.

GÄSTEN KONTROLLERAR UPPGIFTER
Det är Gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen, att e-mail och telefonnummer stämmer, och att se till att ankomst- och avresedatum är riktiga.

BETALNING OCH EV. ÅTERBETALNING
Gästens betalning för arrangemanget skall vara uthyraren tillhanda någon gång efter bokning, dock senast då bokningen inte längre är avbokningsbar, eller på det datum som anges i bekräftelsen/ på fakturan.

Uthyraren har rätt att ta ut en anmälningsavgift som en första delbetalning. Arrangemanget skall vara slutbetalt innan det påbörjas om inget annat är överenskommet. Betalning kan ske via kort eller faktura.

Om Gäst inte betalat faktura i tid, eller om Uthyraren inte har lyckats debitera betalkortet på förfallodatum har Uthyraren rätt att avboka bokningen.

Vid betalning från utlandet, betalar Gäst de eventuella omkostnader som uppstår både i hemlandet och i Sverige. Uthyraren tar betalt och gör återbetalningar i den valuta som står på bokningsbekräftelsen, Uthyraren ansvarar inte för en eventuell valutadifferens.

Återbetalning via kort kan ta mellan 5 – 15 dagar, och återbetalningstiden är inget som Uthyraren kan påverka.

BOKNING/ AVBOKNING VIA BOKNINGSKANAL
Vid bokning via kanal (ex. Booking, Hotels, Airbnb etc), skickar kanalen och Uthyraren ut en bokningsbekräftelse via mail.

Bokningsvillkoren varierar beroende på kanal och vilken prisplan som valts, kontrollera vad som gäller i kanalens bekräftelse. Avbokning kan endast göras via bokningskanalen och kanalen skall bekräfta en avbokning skriftligen.

Villkoren som kanalen satt upp är de gällande, och kan inte omförhandlas med Uthyraren. Vid frågor om avbokning, kontakta bokningskanalen.

BOKNING/ AVBOKNING VIA HEMSIDA EL. RECEPTIONIST

Bokning: Vid bokning skickar Uthyraren ut en bokningsbekräftelse via mail. Efter mottagen bokningsbekräftelse har Gäst 24 timmars ångerrätt. Efter 24 timmar är bokningen bindande. 25% av hyresbeloppet utgörs av en anmälningsavgift.

Avbokning: Avbokning av boendet skall ske skriftligen, och avbokningen skall bekräftas av Uthyraren skriftligen. I annat fall är bokningen giltig. Uthyraren hänvisar till det avbokningsskydd som finns via försäkring alternativt kortutgivarna vid kortbetalning.

  • Vid avbokning inom 24 timmar från mottagandet av bokningsbekräftelse debiteras 0% av hyresbeloppet.
  • För avbokning av boende som görs 42 dagar eller mer före ankomst uttas endast anmälningsavgiften motsvarande 25% av hyresbeloppet.
  • Vid avbokning av boendet mindre än 41 dagar före ankomstdatum uttas en avgift motsvarande 100% av hyresbeloppet.

COVID 19 – AVVIKANDE BOKNINGSVILLKOR
För bokningar som görs from 1 maj 2020, som avser bokning från 1 maj tom 30 november 2020, gäller särskilda bokningsvillkor i och med osäkerheten kring resande under Corona pandemin.

Alla bokningar på max 7 dagar kan avbokas med full återbetalning fram till 14 dagar innan ankomst.

TILLBEHÖR
Tillbehör som beställs extra är inte avbokningsbara.

FEL OCH BRISTER
Om arrangemanget inte kan tillhandahållas enligt bokningsbekräftelsen och Uthyraren inte kan erbjuda Gäst andra likvärdiga tjänster, så har Gäst rätt att frånträda avtalet och få ersättning med avdrag för det Gästen redan hunnit nyttja. För att Gästen ska ha rätt att frånträda avtalet krävs att Gäst meddelar Uthyraren snarast möjligt.

Fel som uppstår under vistelsen ska Gästen anmäla inom skälig tid för att Uthyraren ska ha en möjlighet att åtgärda felet. Om Gäst inte har framfört fel och brister och Uthyraren därmed inte har haft möjligheten att åtgärda felet är Gästen inte berättigad till någon ersättning.

Rätt till skadestånd, på grund av fel under vistelsen eller på grund av att Uthyraren ställt in resan, gäller inte om Uthyraren kan påvisa att resan inte kunnat genomföras eller att felet uppstått på grund av hinder/omständigheter utanför Uthyrarens kontroll.

UTCHECK
Följande skall alltid göras vid utcheckning:

  • Innan avfärd skall alltid diskmaskin fyllas och sättas på av Gäst.
  • Tomglas och sopor skall avlägsnas från boendet och slängas i sorteringen i byggnaden.
  • Boendet skall låsas vid avfärd, fönster skall stängas, all elektronik skall stängas av och lampor skall släckas.
  • Samtliga nycklar till boendet och förråd skall lämnas vid avresa.
  • Parkeringskort skall återlämnas.

I de fall boendet lämnas utan att ovan är utfört, eller om boendet är i sådant skick att det krävs utökad städinsats eller sanering direktdebiteras Gäst.

I sådant fall kan Gäst också komma att bli ersättningsskyldig gentemot nästkommande Gäst för fördröjt tillträde till boendet, eller deras reallokering till annat boende.

I er bekräftelse framgår om städ ingår eller om det finns valmöjlighet att själv städa/ köpa in avresestäd.

ÖVRIGA ORDNINGSREGLER
Gäst måste vårda boendet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller

Ålder: Minimiålder för samtliga i sällskapet (gäller ej familjemedlemmar) är 18 år (25 år i Tottbacken och Villa Solbringen). Legitimering kan ske vid ankomst och Gäst kan nekas tillträde till boendet om ålderskravet inte uppfylls utan återbetalning. Avvikande åldersbestämmelser kan godtas med särskilda regler, och skall alltid godkännas i förväg – kontakta Uthyraren.

Husdjur: Medhavande av husdjur är förbjudet i alla boenden, med undantag av Bysshuset, Bergvillan och vissa lägenheter i Brygghusen där husdjur är tillåtet efter skriftlig tillåtelse från Uthyraren, och en särskild tilläggstaxa tillkommer.

In- utcheckningstid: Aktuell in- och utcheckningsinformation anges på bekräftelsen. Ändrade tider kan medges mot extra kostnad vilket skall godkännas skriftligen av Uthyraren.

Lugn och ro: Mellan kl. 22:00 och kl. 07:00 skall gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot grannar.

Hemförsäkring:
Gäst skall ha en gällande hemförsäkring inkl. ansvarsförsäkring som hjälper ifall Gäst råkar skada hyrd egendom och tvingas betala skadestånd eller liknande.

Sopor: Inga sopor eller tomflaskor får ligga utanför boendet. Sopor skall slängas i sopkärl i soprum med sortering av kartonger (slås isär), plast, glas och metall. Hushållssopor skall slängas i avsett kärl.

Fest: Störande fest/ efterfest är strikt förbjudet i alla boenden. Gäst som är i Åre för att ha party bör läsa viktig information här.

Skador: Gästen är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om gästen, eller annan som bereds tillträde till boendet, varit vårdslös. Normalt slitage debiteras inte.

Annat ändamål: Gästen får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål). Det är inte tillåtet att på tomten ställa upp tält, husvagn, karbad, grill, musikanläggningar etc.

Antal personer: Det får inte bo fler personer än antal bäddar i lägenheten, med undantag av små barn.

Rökning: Rökning är förbjuden.

Skidor: Skidor skall förvaras i skidförråd och får inte tas med in i boendet.

Kvarglömt: Uthyraren ansvarar ej för kvarglömda personliga tillhörigheter.

ÖVERTRÄDELSE AV ORDNINGSREGLER

Direktdebitering: Uthyraren äger rätt att direkt debitera Gäst vid överträdelse av alla ovan uppsatta regler enligt prislista.

Avyttring: Uthyraren har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan om Gäst eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller närområdet eller om boendet används till ej avsett ändamål. Då måste Gäst och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet.

DEPOSITION
Under vissa särskilt utsatta perioder (Russhelg, Studentveckor, v.9, Påsk och Åre Sessions) äger Uthyraren rätt att ta ut en deposition om SEK 5 000 kr, som återfås helt eller delvis, efter godkänd inspektion av boendet såvida det är prickfritt. Uthyraren kontaktar er i förväg om ni bokar under en period som omfattas av depositionskrav.

VAD HÄNDER VID EVENTUELL TVIST
Gäst bör i första hand vända sig till Uthyraren med eventuella klagomål.

Om Gäst och Uthyrare inte kommer överens i en förhandling kan Gäst vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.

KRIG, NATURKATASTROFER, STREJK M.M
Båda parter har rätt att frånträda avtalet om arrangemanget inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrof, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda, eller andra liknande större händelser, som ingen av parterna kunnat förutse eller påverka.

Om något oförutsett händer i bokad lägenhet innan eller under vistelse som gör att det inte går att nyttja boendet, har Uthyraren rätt att reallokera till ett annat boende.  

Hyresvillkoren anses vara accepterade när Gäst fullföljer er bokning med Uthyraren.

Åre Travel- Center
Freestylehuset – Stationsvägen 18
Mitt i Åre 1 – Kabinbanevägen 22 D
Mitt i Åre 2 – Årevägen 108

Åre Travel- Riders Home
Bysshuset – Årevägen 113

UTHYRARE:

Åre Travel Designer AB
Reception: Stationsvägen 18
837 51 Åre
Sverige

Tel: +4664788480
Mail: booking@aretravel.se
www.aretravel.se

Organisationsnummer: 559154–4068
Momsreg nr: SE559154406801
Moms: 12%

INBETALNINGAR
Bankgiro:
840-2679 Kontonummer: 6381-532057651
IBAN SE 1760000000000532057651 BIC HANDSESS

Swish företag: 1232761138

Uthyrare och betalningsmottagare:

Tottbacken/ Peak Performance Mountain House
Renskutan AB
Tottbacken 10
83013 Åre
Sverige

Organisationsnummer 556636-7230
Momsregistreringsnummer SE556636723001

Bankgiro 5622-4736
IBAN SE1160000000000739117742 BIC HANDSESS
Handelsbanken S- 830 13 Åre

Försäljning, bokning och drift:

Åre Travel Designer AB
Stationsvägen 18
837 51 Åre
Sverige

Tel: +4664788480
Mail: booking@aretravel.se
www.aretravel.se

Minimiålder 25 år
Husdjur förbjudet
Privat Spabad kan bokas mot tilläggskostnad
Normal städning ingår i hyreskostnaden

Åre Travel- Riders Home
Åre Travelhuset 132, 145, 148 (Mörviksgården)
Stationsvägen 16
Brygghusen 4,5,8,9 och 10 – Kabinbanevägen 4

Åre Travel- Skiers Home
Liengården – Årevägen 174 B
Solvillan – Solbringen

Moms: 0%

Ansvarig Uthyrare  är de privatpersoner som äger boendet, och som anlitar Åre Travel för försäljning och drift, samt att åt deras räkning ta betalt av Gäst.

 

SERVICE- BOKNINGS- OCH DRIFTANSVAR SAMT BETALNINGSMOTTAGARE

Åre Travel Designer AB
Stationsvägen 18
837 51 Åre
Sverige

Tel: +4664788480
Mail: booking@aretravel.se
www.aretravel.se

Organisationsnummer: 559154–4068
Momsreg nr: SE559154406801

INBETALNINGAR
Bankgiro:
840-2679 Kontonummer: 6381-532057651
IBAN SE 1760000000000532057651 BIC HANDSESS

Swish företag: 1232761138

Åre Travel – Tottvillan
Tottvillan, Tottbacken 14
Ansvarig uthyrare är Pensionat Tottvillan AB Org.nr: 556608-7952

Moms: 12%

SERVICE- BOKNINGS- OCH DRIFTANSVAR SAMT BETALNINGSMOTTAGARE

Åre Travel Designer AB
Stationsvägen 18
837 51 Åre
Sverige

Tel: +4664788480
Mail: booking@aretravel.se
www.aretravel.se

Organisationsnummer: 559154–4068
Momsreg nr: SE559154406801

INBETALNINGAR
Bankgiro:
840-2679 Kontonummer: 6381-532057651
IBAN SE 1760000000000532057651 BIC HANDSESS

Swish företag: 1232761138

GDPR- PRIVACY POLICY

1. GENERAL

1.1 RENSKUTAN AB/ Åre Travel Designer AB respects and cares about your personal integrity. We want you to feel safe when we process your personal data. By way of this privacy policy (“Privacy Policy”), we want to inform you about how we ensure that your personal data is processed in the right way.
1.2  We must process personal data about you to be able to provide our products and services to you as a user. This Privacy Policy applies to you who order experiences from us.

2. DATA CONTROLLER AND DATA PROTECTION OFFICER
2.1 RENSKUTAN AB/ Åre Travel Designer AB is the data controller for the processing of your personal data and is responsible for ensuring that the processing is made in compliance with applicable law. You find our contact details on the last page of this Privacy Policy.

2.2  We have appointed a data protection officer (the “Data Protection Officer”). The Data Protection Officer has the task of overseeing that our use of personal data is in accordance with applicable law. The Data Protection Officer’s contact details are booking@aretravle.se

3. OUR PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA
At RENSKUTAN AB/ Åre Travel Designer AB we process your personal data to provide you with the products and services we offer in the best way possible. That’s why we use your personal data for the following purposes:

– Administer and carry out contracts, and to safeguard both parties’ legal interests,
– Marketing, including customised offers,
– Method and business development.

In the tables below, you are provided with more information about e.g. why we process your personal data, which personal data we keep to achieve the purposes of the processing and for how long we store your personal data.
Purpose: Manage and carry out our contractual obligations with you and to safeguard the legal interests of both parties in case of any dispute.

Personal data: 
Contact information; 
Orders and payment information;
Sensitive personal data such as health and allergy information may in some cases need to be collected.

What we do:
We process your personal data to be able to provide, manage and adapt our product and services and provide customer services to you as a user. Should a dispute arise regarding e.g. payment, we are entitled to process your personal data to establish, exercise or defend the legal claim.Legal basis: Performance of a contract. Should a dispute arise, we are entitled to process your personal data with legitimate interest as legal basis.  Information that by law must be submitted to authorities, we have the right to collect through legal obligation.Retention period: Your personal data is kept during the entire contract period and up to 36 months thereafter. We may keep your personal data for a longer time period if necessary to establish, exercise or defend a legal claim in case of a dispute regarding e.g. payment. 

Your rights: 
You have the right to object to processing of your personal data based upon a legitimate interest as legal basis. See section 9 if you want to read more about your rights.

Purpose:
Marketing, including customised direct offers.

Personal data: 
Contact information;
Browsing behaviour and web browsing history; 
Orders and payment information;
Demographic data.

What we do:
We use your personal data within the scope of our marketing and market segmentation. With market segmentation, we mean that we categorise our customers based on demographic selection criteria such as age, gender, marital status or place of residence to send direct advertisement and information that is not customised about offers, services, news and competitions to you.Legal basis: Legitimate interest (for mail, phone and social media marketing – and for email, SMS, MMS and other automated marketing systems if the requirements of the Marketing Act are met).
Consent (for marketing third party products and services via email, SMS and MMS and other automated systems).Retention period:  If you are a customer of ours: The data is stored and used during the entire contract period and up to 36 months thereafter, provided that you have not objected to direct marketing during that time.
If you are not yet a customer of ours: We have the right to retain your information for the purpose of sending you marketing for 36 months from receiving your contact information. This requires, of course, that you have not objected to direct marketing. If you choose to become our customer, we refer you to the heading “If you are a customer of ours”.
If you wish to receive customised offers and information about news and competitions specifically formed for you, such as offers on specially-priced service packages, we need your consent. Then we will analyse, for example, during which months of the year you use our various services and the frequency you choose to use the services. We will also analyse your browsing behaviour on our website as well as your purchase and transaction history in respect of our products and services, but also your name, age, gender, civil status and address to provide you with relevant information.Consent

Your rights:
You always have the right to demand us to stop using your personal data for direct marketing. You also have the right to withdraw your consent at any time. If you revoke your consent, you will no longer be able to find information and offers that are customised for you. See section 9 for more information about your rights.

Purpose: Method and business development
Personal data: 
Contact information; 
Purchasing patterns; 
Orders and payment information;
Demographic data;
Browsing behaviour and web browsing history.

What we do:
We use your personal data within the scope of our market and customer analyses, consisting mainly of statistics, data from completed market segments and customer satisfaction assessments. The result of our analysis is then used as the basis for improving, replacing or developing new services, processes or working methods to meet your and other customers’ expectations and wishes. We may for example want to use personal data to improve our customer service, offer new package solutions, or customise our website and / or app to your and other customers’ wishes. However, we want to be clear that we always try to anonymise or pseudonymise your personal information as far as possible to achieve this purpose.Legal basis: Legitimate interest.Retention period:We save and use your personal data for this purpose during the entire contract period and up to 36 months thereafter.
Your rights: You have the right to object to processing of your personal data based upon a legitimate interest as legal basis. If you object to such processing, we will discontinue the processing or anonymise the data. Please see section 9 if you want to read more about your rights.

4.  WHERE WE COLLECT YOUR PERSONAL DATA FROM
4.1                    The personal data we process about you is the information you have provided us with. You provide us with information such as contact information and, in some cases, demographic information or health information when booking and when using our services. We do not obtain any information from other sources.

4.2                 To be able to enter into contract and to enable us to offer you our experiences, you must in some cases provide us with certain personal data. We may need such data to fulfil practical and legal requirements. If you do not provide us with information that we need to offer you our experiences, we unfortunately cannot enter into contract with you or provide you with our products or services.

5. AUTOMATED DECISION-MAKING
We do not use any automated decision-making which has significant effects on you.

6. FOR HOW LONG DO WE KEEP YOUR PERSONAL DATA?
6.1 We only keep your personal data for as long time as necessary to achieve the purposes for which they were collected in accordance with this Privacy Policy. When we no longer need to save your personal data, we remove the data from our systems, databases and backups. In the tables above under section 3, you may read more information about for how long time we keep your personal data for different purposes.

6.2 We may be required to keep your personal data for other reasons, such as to comply with legal obligations or to safeguard the parties’ legal interest, or for any other important public interest.

7.  WHO WILL PROCESS YOUR PERSONAL DATA?
7.1 Your personal data will only be processed within Renskutan/Tottbacken and by Renskutan/Tottbacken franchisees, its IT-suppliers and parties with which Renskutan/Tottbacken cooperate to provide our services. We may also in certain cases be required to share your personal data with public authorities or other third parties in connection with court proceedings or other legal proceedings.
7.2 We will not sell your personal data to any third party.

8. WHERE DO WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA?
8.1 We endeavor only to process your personal data within the EU/EEA. In some cases, we may transfer your personal data to a country outside of the EU/EEA. If personal data is transferred to any such country, we will ensure that your personal data is protected and that the transfer is carried out in accordance with applicable law.

8.2 When carrying out any transfer to a country that lacks an adequacy decision by the European Commission, we will use the standard contractual clauses issued by the European Commission as legal basis for the transfer. You find these here.
8.3 When carrying out transfers to recipients in the United States that have joined the Privacy Shield program, we use the Privacy Shield as legal basis for the transfer, which you find here.

9.  YOUR RIGHTS
9.1 Our responsibility for your rights
9.1.1 RENSKUTAN AB/ Åre Travel Designer AB acts as the data controller responsible for ensuring that your personal data is processed in accordance with applicable law and that your rights have an impact on the processing. You may at any time contact us to exercise your rights. You find our contact details at the last page of this Privacy Policy.
9.1.2 RENSKUTAN AB/ Åre Travel Designer AB is responsible for answering your request to exercise your rights within one month from our receipt of your request. If your request is complicated or if we have received a large extent of requests, we are entitled to prolong our response period with another two months. If we assess that we cannot perform the actions you have requested, we will within one month explain why and inform you about your right to lodge a complaint with the data protection authority.
9.1.3 All information and communication, and all actions we carry out, is at no cost for you. If the action you request is manifestly unfounded or excessive, we are entitled to charge you an administrative fee to provide you with the requested information or carry out the requested action or refuse to meet your request.
9.2 Your right to access, rectification and erasure of personal data and restriction of processing
9.2.1 You have the right to request:
a) Access to your personal data. This means that you have the right to request an abstract from our data record regarding our use of your personal data. You also have the right to request a copy of the personal information being processed at no cost. However, we may charge you a reasonable administrative fee to provide you with additional copies of the personal data. If you make your access request by electronic means such as email, we will provide you with the information in a commonly used electronic format.
b) Rectification of your personal data. We will at your request, or at our own initiative, rectify, anonymize, erase or complement personal data that we discover is inaccurate, incomplete or misleading. You also have the right to complement the personal data with additional data if relevant information is missing
c) Erasure of your personal data. You have the right to request that we erase your personal data if we do no longer have an acceptable reason for processing the data. Given this, erasure shall be made by us if:
(i) the personal data is no longer necessary for the purposes for which it was collected,
(ii)  we use your personal data with your consent as legal basis, and you revoke the consent,
(iii)  you object to such processing that is based on a legitimate interest, unless we have legal and legitimate reasons for to continue the processing.
(iv) the personal data has not been lawfully processed,
(v) we are required to erase the personal data due to a legal obligation, or
(vi) you are a child and we have collected the personal data in relation to the offer of information society services.
However, there might be requirements under applicable law, or other weighty reasons, that entail in that we cannot immediately erase your personal data. In such case, we will stop using your personal data for any other reasons than to comply with the applicable law, or the relevant weighty reason.
d) Right to restrict processing. This means that we temporarily restrict the processing of your personal data. You have the right to request restriction of the processing when:
(i) you believe your information is incorrect and you have requested rectification in accordance with section 9.2.1 b) above during the time period we are verifying the accuracy of the data,
(ii)  the processing is unlawful and you do not want the personal data to be erased,
(iii) we, in capacity of data controller, do no longer need the personal data for the purposes for which it was processed, but you need them for the establishment, exercise or defence of legal claims, or
(iv) you have objected to the processing in accordance with section 9.3 below during the time period we determine whether our interests override yours.

9.2.2 At RENSKUTAN AB/ Åre Travel Designer AB we will take all reasonable actions to notify any recipients of your personal data as set out in section 7 above regarding any rectification, erasure or restrictions of your personal data after you request us to do so. At your request, we will also inform you of which third parties we have shared your personal data with.
9.3 Your right to object to the processing
9.3.1 You have the right to object to such processing of your personal data based upon our legitimate interest or public interest (please see section 3 above). If you object to such processing, we will only continue with the processing if we have a legal and legitimate reasons to continue the processing.
9.3.2 If you do not want Renskutan/Tottbacken to use your personal data for direct marketing, you are always entitled to object to such use by contacting us. Once we have received your objection, we will discontinue using your personal data for this marketing purpose.
9.4 Your right to revoke your consent
For the processing where we use your consent as a legal basis (see section 3 above), you may withdraw your consent at any time by contacting us. You can find our contact information at the bottom of this Privacy Policy. If you revoke your consent, you may not be able to use our services as intended.
9.5 Your right to portability
You have the right to portability. This means that you have the right to receive certain of your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit those data to another controller. You only have this right when your personal data is processed by automated means and our legal basis for the processing is your consent or the performance of a contract between you and Renskutan/Tottbacken. This means e.g. that you have the right to receive and transfer all personal data that you have provided us with when booking.
9.6  Your right to lodge a complaint with the data protection authority
You have the right to lodge any complaints regarding our processing of your personal data with the data protection authority.
10. WE PROTECT YOUR PERSONAL DATA
You shall always feel safe when providing us with your personal data. Therefore, Renskutan/Tottbacken has implemented appropriate security measures to protect your personal data against unauthorized access, alteration and erasure. In the case of a security breach that may significantly affect you or your personal data, e.g. when there is a risk of fraud or identity theft, we will contact you and inform you of what you can do to reduce this risk.

11. COOKIES
RENSKUTAN AB/ Åre Travel Designer AB , we use cookies at our webpage and in our services to improve your user experience. We use cookies to e.g. simplify and adjust our web and application services.

12. AMENDMENTS TO THIS PRIVACY POLICY
RENSKUTAN AB/ Åre Travel Designer AB has the right to amend this Privacy Policy at any time. When we make any amendments that are not only linguistic or editorial, you will be provided with clear information of the amendments and which impact they will have on you before the amendments are effective. If we need your consent to fulfil our obligations to you and you do not agree to the changed terms, you may terminate the contract with us before the terms come into force.

13. CONTACT INFORMATION
Do not hesitate to contact us at RENSKUTAN AB/ Åre Travel Designer AB if you have any questions regarding this Privacy Policy, our processing of your personal data, or if you want to exercise your rights.

Renskutan AB/Tottbacken, VAT 566636-7230
Tottbacken 10, 83751 Åre
 www.tottbacken.se

Åre Travel Designer, VAT 559154-4068
Stationsvägen 18, 83752 Åre
www.aretravel.se
booking@aretravel.se