Uthyrning av ert objekt-Tack för förtroendet

 

Elektronisk kontraktskrivning

Vi tror på att god kommunikation, sunt förnuft och bra rutiner kommer vara nyckeln till framgång i vårt samarbete. Dock är det viktigt att det finns en gemensam plattform, i det avtal som skickats till er.

Om du är beredd av skriva på avtalet, fyller du i formuläret nedan.

Kontraktsskrivningen sker elektroniskt och Uthyraren ger sitt medgivande att avtalet är juridiskt bindande trots att den saknar kundens eller Förmedlarens fysiska underskrifter. Med Uthyrare avses den person i hushållet som fyller i det elektroniska Avtalet med sitt namn och personnummer. Avtalet är bindande för den person som skriver i sitt personnummer och sitt namn i avtalet.

​​​​​​Kopia på inskickat formulär ihop med Avtalet i sin helhet med bilagor, skickas till den e-mailadress som Uthyraren uppger, och utgör bekräftelse från Förmedlarens sida.

SIGNERING ( Jag har noga läst avtalet, förstått dess innebörd)

7 + 6 =